The First Emu1ta - We'Re With The Emu1Ta.

Vilken heder

Så heder är på väg att tappa dess ursprungliga positiva betydelse eller? Orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem är ju alla ord som i grund och botten bottniskt syftar på något positivt som skall uppehållas och underhållas för att man inte skall tappa ansiktet! Orden hedersam och hedersdoktor, för att inte tala om hedersknyffel och hedersskuld tillika hedersmedlem bör därför användas mer ofta eller? Visst du till exempel att ordet hedersknyffel syftar på en hygglig person, något som jag inte hade trott vid första anblicken! Knyffel!!!